Nordea Invest Basis 4
– fleksibel fond med aktiedominans

Nordic Stars KL

ISIN-kode: DK0060095735
 
1,58%
Afkast år til dato
43,25%
Afkast på 3 år
Risikovurdering
Vurderes fra 1 til 7
6
Morningstar rating
1-5 stjerner

Lidt om denne fond

Nordea Invest Nordic Stars investerer i en bred portefølje af aktier fra de 4 nordiske lande og vælger nøje virksomheder ud, der har klare politikker for håndtering af miljø, sociale forhold og selskabsledeslse - de såkaldte ESG-kriterier (Environment, Social and Governance). Foruden ESG-analysen består porteføljen af aktier, som er fundet ved en gennemgribende fundamental analyse. Fonden forvaltes aktivt og er eksponeret mod en lang række forskellige sektorer.
Nordic Stars KL
ISIN-kode: DK0060095735
1,58%
Afkast år til dato
43,25%
Afkast på 3 år
Morningstar rating
1-5 stjerner
Risikovurdering
Vurderes fra 1 til 7
6

Hvad er 100 kr. blevet til?

Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.


Fondens værdiudvikling

Akkumuleret værdiudvikling (%) ÅTD 1 år 3 år 5 år 10 år
Afdeling 1,58% 23,26% 43,25% 76,31% 118,27%
Benchmark - - - - -
Akkumuleret værdiudvikling (%) Afdeling Benchmark
ÅTD 1,58% -
1 år 23,26% -
3 år 43,25% -
5 år 76,31% -
10 år 118,27% -
Værdiudvikling i perioden (%) 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
21,96% 27,89% -7,67% 12,25% -0,15% 17,39% -0,37% 16,65% 22,97% -20,07%
Værdiudvikling i perioden (%)
2020 21,96%
2019 27,89%
2018 -7,67%
2017 12,25%
2016 -0,15%
2015 17,39%
2014 -0,37%
2013 16,65%
2012 22,97%
2011 -20,07%

Beholdninger

Fondens beholdning

Beholdninger pr. 30-11-2020 Land Sektor %
SECTRA B Sverige Medicinal 6,80
Volvo B Sverige Industri 6,19
Evolution Gaming Sverige Cyklisk forbrug 5,89
Sampo A Finland Finans 5,68
Novo Nordisk B Danmark Medicinal 5,31
Gjensidige Forsikring Norge Finans 5,23
Vaisala A Finland It 4,16
Holmen B Sverige Råvarer 4,07
F-Secure Finland It 3,91
Hennes & Mauritz B Sverige Cyklisk forbrug 3,84
Bakkafrost Norge Stabilt forbrug 3,77
Essity B Sverige Stabilt forbrug 3,71
Kesko B Finland Stabilt forbrug 3,66
NENT Group B Sverige Kommunikationstjenester 3,62
Rejlers B Sverige Industri 3,57
Nordea Bank Sverige Finans 3,28
Tryg Danmark Finans 3,18
Other Assets and Liabilities Danmark 3,13
Tomra Systems Norge Industri 2,75
Adapteo Sverige Industri 2,63
Atlas Copco A Sverige Industri 2,60
Nokia Finland It 2,48
Enento Group Plc Finland Industri 2,24
Chr. Hansen Holding Danmark Råvarer 2,13
Fenix Outdoor Int. B Schweiz Cyklisk forbrug 1,99
Elekta B Sverige Medicinal 1,80
Uponor Finland Industri 1,59
Veoneer SDB USA Cyklisk forbrug 0,78

Bæredygtighed i fonden

Vurderer bæredygtighed i forvaltningen

Bæredygtighed er et afgørende element for forvalterens valg af selskaber. Forvalteren af denne fond inddrager analyser af bæredygtighed inden for følgende områder:
✓ Miljøpåvirkning
✓ Sociale aspekter
✓ God selskabsledelse
Fonden er omfattet af
Nordea Invests politik for ansvarlige investeringer.

Fonden vælger fra

Fonden ekskluderer virksomheder, hvor omsætningen stammer fra klyngebomber, anti-personelminer, atomvåben, kemiske og biologiske våben.

Fonden er omfattet af Nordea Asset Managements politik for fossile brændstoffer og udelukker dermed virksomheder, der er beskæftiget med fossile brændstoffer og ikke har en klar strategi for omstillingen til fossilfri energi, i tråd med klimamålene i Parisaftalen. I denne overgangsfase til fossilfri energi betyder det, at fonden ikke investerer i virksomheder, hvor mere end 5 % af omsætningen stammer fra olie og gasudvinding eller kulminedrift. Desuden investeres der ikke i virksomheder, der er involveret i ukonventionel olie- og gasudvinding eller elforsyningsselskaber, der mangler strategier for udfasning af kul. Virksomheder, som bryder internationale normer, og som ikke kan eller vil ændre adfærd, bliver også ekskluderet fra fonden.
Læs mere her ....

Fondselskabet påvirker

Fondsselskabet engagerer sig aktivt i selskaberne for at påvirke dem i forhold vedrørende bæredygtighed.
✓ Engagement i eget regi
✓ Engagement i samarbejde med andre investorer
✓ Stemmeafgivning på generalforsamlinger
✓ Deltagelse i nomineringsudvalg

Fonden vælger til

Bæredygtighed er et afgørende element for forvalterens valg af selskaber. Kun selskaber, som er finansielt stærke og har en god ESG-profil* baseret på vores egen analysemodel, kan indgå i porteføljen.
* ESG: Environmental, Social and Governance (miljø- og samfundsmæssige forhold samt god selskabsledelse).
Fond
54,7
tons CO2/
mio. USD

CO2 aftryk

Tallet i den lyseblå cirkel angiver selskabernes CO2-udledning*, eller tilsvarende for andre drivhusgasser, i relation til den indtjening, som modsvarer fondens investeringer**.

Læs mere om beregningen af fondens CO2 aftryk.

*MSCI ESG Research LLC og Ethix. Materialet gengives med tilladelse.
** Opdateres månedligt.

Dokumenter

Her har du adgang til ”Central investorinformation”, prospekt og årsrapporter, så du kan træffe beslutninger på et informeret grundlag.

Omkostninger

Årlig Omkostning i Procent (ÅOP), %
1,46
Indirekte omkostninger, %
0,04
Løbende omkostninger (indeholdt i ÅOP)
1,40
Indtrædelsesomkostninger, maks % (indeholdt i ÅOP)
0,20
Udtrædelsesomkostninger, maks % (indeholdt i ÅOP)
0,20

Information

Navn
Nordic Stars KL
Morningstar
ISIN:
DK0060095735
Kategori
Aktiefond
Ansvarlig forvalter
Marie Karlsson, Niklas Kristoffersson & Mats Andersson
Udbyttebetalende
Regnskabsmæssige indre værdi (per 27.01.)
126,94

Sådan kommer du videre

Er du kommet frem til, at du gerne vil investere dine penge? Så er det næste skridt at få tegnet en personlig investeringsprofil. Hvis du vil vide mere – eller hvis du har spørgsmål til dine nuværende investeringer – er du mere end velkommen til at kontakte os.

Har du spørgsmål om investering?

Ring til

70 24 74 92

Oplysningerne på denne side er ment som generel information om fonde og skal ikke anses som en opfordring til at købe eller sælge, men alene som orientering. Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, inden du træffer beslutning om en eventuel investering. På den måde sikrer du præcis og personlig rådgivning, som matcher dine individuelle behov.