Nordea Invest Basis 4
– fleksibel fond med aktiedominans

Klima og Miljø KL

ISIN-kode: DK0060192185
 
1,36%
Afkast år til dato
45,23%
Afkast på 3 år
Risikovurdering
Vurderes fra 1 til 7
6
Morningstar rating
1-5 stjerner

Lidt om denne fond

Nordea Invest Klima og Miljø investerer globalt i selskaber, der direkte eller indirekte er beskæftiget med aktiviteter til forbedring af klima og miljø. Der investeres især i selskaber indenfor alternativ energi, ressourceoptimering og miljøbeskyttelse. Porteføljen består af aktier, som er fundet ved en gennemgribende fundamental analyse, og dermed opnås der en stor tiltro til disse aktiers udvikling.
Klima og Miljø KL
ISIN-kode: DK0060192185
1,36%
Afkast år til dato
45,23%
Afkast på 3 år
Morningstar rating
1-5 stjerner
Risikovurdering
Vurderes fra 1 til 7
6

Hvad er 100 kr. blevet til?

Grafen viser hvad 100 kr. er blevet til i løbet af den valgte periode. Afkastet er fratrukket administrations- og handelsomkostninger og indeholder geninvesteret udbytte.


Fondens værdiudvikling

Akkumuleret værdiudvikling (%) ÅTD 1 år 3 år 5 år 10 år
Afdeling 1,36% 19,28% 45,23% 124,71% 208,63%
Benchmark - - - - -
Akkumuleret værdiudvikling (%) Afdeling Benchmark
ÅTD 1,36% -
1 år 19,28% -
3 år 45,23% -
5 år 124,71% -
10 år 208,63% -
Værdiudvikling i perioden (%) 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
20,64% 38,25% -12,15% 15,73% 17,24% 12,30% 9,82% 23,06% 19,88% -13,57%
Værdiudvikling i perioden (%)
2020 20,64%
2019 38,25%
2018 -12,15%
2017 15,73%
2016 17,24%
2015 12,30%
2014 9,82%
2013 23,06%
2012 19,88%
2011 -13,57%

Beholdninger

Fondens beholdning

Beholdninger pr. 30-11-2020 Land Sektor %
Linde USA Råvarer 3,15
Infineon Technologies Tyskland It 2,92
Synopsys USA It 2,82
Vestas Wind Systems Danmark Industri 2,73
ASML Holding Holland It 2,69
Parker-Hannifin USA Industri 2,64
Republic Services USA Industri 2,50
Waste Management USA Industri 2,49
Trimble USA It 2,34
Thermo Fisher Scientific USA Medicinal 2,33
Pentair USA Industri 2,24
Zebra Technologies USA It 2,23
Roper Technologies USA Industri 2,22
Johnson Controls International USA Industri 2,17
Teradyne USA It 2,17
Kerry Group Irland Stabilt forbrug 2,09
Waters USA Medicinal 2,09
ON Semiconductor USA It 2,07
IDEX USA Industri 2,00
Autodesk USA It 1,99
Koninklijke DSM Holland Råvarer 1,96
McCormick & Co USA Stabilt forbrug 1,95
Other Assets and Liabilities Danmark 1,93
SIG Combibloc Group Schweiz Råvarer 1,92
ANSYS USA It 1,92
Daikin Industries Japan Industri 1,85
Sensient Technologies USA Råvarer 1,84
Cognex USA It 1,81
Enel Italien Forsyning 1,77
Aspen Technology USA It 1,72
Siemens Gamesa Renewable Energy Spanien Industri 1,66
MasTec USA Industri 1,63
Air Liquide Frankrig Råvarer 1,62
Chart Industries USA Industri 1,60
AGCO USA Industri 1,57
American Water Works USA Forsyning 1,57
Middleby USA Industri 1,56
Monolithic Power Systems USA It 1,56
GEA Group Tyskland Industri 1,55
PTC USA It 1,50
International Flavors & Fragrances USA Råvarer 1,48
Ecolab USA Råvarer 1,44
Altium Australien It 1,40
Weyerhaeuser USA Ejendomme 1,35
Eversource Energy USA Forsyning 1,33
Stora Enso R Finland Råvarer 1,26
Hexcel USA Industri 1,21
Cie de Saint-Gobain Frankrig Industri 1,16
National Grid England Forsyning 1,15
Tomra Systems Norge Industri 1,05
Cleanaway Waste Management Australien Industri 1,01
Glodon Kina It 0,94
Rational Tyskland Industri 0,85
Topcon Japan It 0,74
Symrise Tyskland Råvarer 0,64
Zhuzhou CRRC Times Electric Kina Industri 0,63

Bæredygtighed i fonden

Vurderer bæredygtighed i forvaltningen

Forvalteren af denne fond inddrager analyser af bæredygtighed inden for følgende områder:
✓ Miljøpåvirkning
✓ Sociale aspekter
✓ God selskabsledelse
Fonden er omfattet af
Nordea Invests politik for ansvarlige investeringer.

Fonden vælger fra

Fonden ekskluderer virksomheder, hvor omsætningen stammer fra klyngebomber, anti-personelminer, atomvåben, kemiske og biologiske våben.

Fonden er omfattet af Nordea Asset Managements politik for fossile brændstoffer og udelukker dermed virksomheder, der er beskæftiget med fossile brændstoffer og ikke har en klar strategi for omstillingen til fossilfri energi, i tråd med klimamålene i Parisaftalen. I denne overgangsfase til fossilfri energi betyder det, at fonden ikke investerer i virksomheder, hvor mere end 5 % af omsætningen stammer fra olie og gasudvinding eller kulminedrift. Desuden investeres der ikke i virksomheder, der er involveret i ukonventionel olie- og gasudvinding eller elforsyningsselskaber, der mangler strategier for udfasning af kul. Virksomheder, som bryder internationale normer, og som ikke kan eller vil ændre adfærd, bliver også ekskluderet fra fonden.
Læs mere her ....

Fondselskabet påvirker

Fondsselskabet engagerer sig aktivt i selskaberne for at påvirke dem i forhold vedrørende bæredygtighed.
✓ Engagement i eget regi
✓ Engagement i samarbejde med andre investorer
✓ Stemmeafgivning på generalforsamlinger
✓ Deltagelse i nomineringsudvalg
Fond
198,1
tons CO2/
mio. USD
Benchmark
141,9

CO2 aftryk

Tallet i den lyseblå cirkel angiver selskabernes CO2-udledning*, eller tilsvarende for andre drivhusgasser, i relation til den indtjening, som modsvarer fondens investeringer**.
Tallet i den mørkeblå cirkel angiver værdien for benchmark**.

Læs mere om beregningen af fondens CO2 aftryk.

*MSCI ESG Research LLC og Ethix. Materialet gengives med tilladelse.
** Opdateres månedligt.

Dokumenter

Her har du adgang til ”Central investorinformation”, prospekt og årsrapporter, så du kan træffe beslutninger på et informeret grundlag.

Omkostninger

Årlig Omkostning i Procent (ÅOP), %
1,57
Indirekte omkostninger, %
0,07
Løbende omkostninger (indeholdt i ÅOP)
1,49
Indtrædelsesomkostninger, maks % (indeholdt i ÅOP)
0,15
Udtrædelsesomkostninger, maks % (indeholdt i ÅOP)
0,10

Information

Navn
Klima og Miljø KL
Morningstar
ISIN:
DK0060192185
Kategori
Aktiefond
Ansvarlig forvalter
Thomas Sørensen & Henning Padberg
Udbyttebetalende
Regnskabsmæssige indre værdi (per 27.01.)
160,64

Sådan kommer du videre

Er du kommet frem til, at du gerne vil investere dine penge? Så er det næste skridt at få tegnet en personlig investeringsprofil. Hvis du vil vide mere – eller hvis du har spørgsmål til dine nuværende investeringer – er du mere end velkommen til at kontakte os.

Har du spørgsmål om investering?

Ring til

70 24 74 92

Oplysningerne på denne side er ment som generel information om fonde og skal ikke anses som en opfordring til at købe eller sælge, men alene som orientering. Nordea Invest anbefaler, at du til enhver tid søger professionel rådgivning, inden du træffer beslutning om en eventuel investering. På den måde sikrer du præcis og personlig rådgivning, som matcher dine individuelle behov.