Nordea Funds Ltd

Den daglige ledelse i Investeringsforeningen Nordea Invest varetages af Nordea Funds Ltd via selskabets danske filial Nordea Fund Management, filial af Nordea Funds Ltd, Finland. Nordea Funds Ltd er Nordeas nordiske fondsselskab hjemmehørende i Helsinki med filialer i Norge, Sverige og Danmark.

Nordea Funds Ltd agerer i eget navn på vegne af hver enkelt fond eller forening og kan outsource visse funktioner til samarbejdspartnere.

Nordea Funds Ltd er registreret i det finske Trade Register med registreringsnummer 1737785-9 og er godkendt af det finske Finanstilsyn til at administrere UCITS og alternative investeringsfonde.

Managing Director - Nordea Funds Ltd

Henrika Vikman
Finnish citizen

Deputy Managing Director - Nordea Funds Ltd

Maria Ekqvist 
Finnish citizen

Board of Directors - Nordea Funds Ltd

Jukka Perttula, Chairman
Finnish citizen
Board Professional

Torolf Aadnesen* 
Norwegian citizen
Senior Vice President, Stiftelsen Det Norske Veritas

Katja Bergqvist
Swedish citizen
Head of Life & Pension and Funds, Nordea Asset & Wealth Management

Per Långsved 
Swedish citizen
Head of Personal Banking Sweden & Country Senior Executive, Nordea

Vesa Ollikainen
Finnish citizen
Head of Investment Center, Nordea Wealth Management

Marianne Philip*
Danish citizen
Attorney-at-Law, Partner, Kromann Reumert

Reima Rytsölä*
Finnish citizen
Executive Vice President, Varma Mutual Pension Insurance Company 

*  An independent board member

Auditors - Nordea Funds Ltd

Auditors of the management company and of the funds registered in Finland 
PricewaterhouseCoopers Oy, Firm of Authorised Public Accountants

Principal auditor

  • Principal auditor Martin Grandell, Authorised Public Accountant

Deputy auditor

  • Taru Mäenpää, Authorised Public Accountant

The auditors are Finnish citizens.

 

Contact information:
Management company 

Nordea Funds Ltd 
Visiting address: 
Aleksis Kiven katu 7, 
00500 Helsinki

Postal address: 
Satamaradankatu 5,  
FI-00020 NORDEA, Helsinki 

Business identity code 1737785-9
VAT code FI17377859
Telephone +358 9 1651
Fax +358 9 165 48368
E-mail: L2488@nordea.com

Supervisory authority 
The management company and its investment fund activities are supervised by the Finnish Financial Supervisory Authority. 

Visiting address Snellmaninkatu 6, 00170 Helsinki or Mikonkatu 8, 00100 Helsinki. 
Postal address PO Box 103, FI-00101 Helsinki 
Telephone 010 831 51 
Fax 010 831 5328 
E-mail: 
finanssivalvonta@finanssivalvonta.fi
www.finanssivalvonta.fi