Klagemuligheder

Hvis du ønsker at klage over konti, depoter eller den rådgivning, du har fået om dine investeringer i Nordea Invest, bedes du kontakte din rådgiver i dit pengeinstitut. Du kan læse mere om kundeservice og klagebehandling på Nordeas hjemmeside. Vil du klage over Nordea Fund Management eller forholdene i din investeringsforening, bedes du kontakte Nordea Fund Management.