Investeringsforeningen

Bestyrelse

Marianne Philip - formand for bestyrelsen

Advokat (Partner) i Kromann Reumert

Per Skovsted - næstformand for bestyrelsen

Direktør i VILLUM FONDEN og VELUX FONDEN

Kim Balle

Økonomidirektør (Group CFO) i TORM A/S

Astrid Simonsen Joos

Tidl. medlem af Europa-Parlamentet

Claus Juhl

Direktør og Founder FORSKEL ApS

Bestyrelsen vælges på den årlige generalforsamling og har som primær opgave at påse, at følgende foreninger drives forsvarligt og i tråd med vedtægterne, som er godkendt af det danske Finanstilsyn:

  • Investeringsforeningen Nordea Invest
  • Investeringsforeningen Nordea Invest Bolig
  • Investeringsforeningen Nordea Invest Engros
  • Investeringsforeningen Nordea Invest Kommune

Direktion

Henrika Vikman

Henrika Vikman

Managing Director i Nordea Funds Ltd

Rasmus Eske Bruun

Filialbestyrer i Nordea Funds Ltd, Danmark

E-mail: rasmus.eske.bruun@nordea.com

Nordea Funds varetager den daglige ledelse af:
  • Investeringsforeningen Nordea Invest 
  • Investeringsforeningen Nordea Invest Bolig 
  • Investeringsforeningen Nordea Invest Engros 
  • Investeringsforeningen Nordea Invest Kommune
 
Nordea Funds er underlagt tilsyn fra det finske Finanstilsyn og udøver sine aktiviteter igennem sine filialer i Danmark, Norge og Sverige. Nordea Fund Management, som er den danske filial af Nordea Funds, er derved underlagt finsk tilsyn, mens investeringsforeningerne, herunder bestyrelsen er underlagt tilsyn fra det danske Finanstilsyn.