Bæredygtighed
Nordea Invest

Fonde med bæredygtigt fokus i Nordea Invest

Plus på bæredygtigheden

Ansvarlighed er et nøgleord i Nordea Invests overordnede investeringsstrategi. Alle fonde er underlagt vores generelle politik for ansvarlige investeringer. Det betyder blandt andet, at vi ikke investerer i kulminedrift og ulovlige våben, og at vi efterlever FN’s principper for ansvarlige investeringer. Men for nogle af vores fonde går vi lidt længere for at sikre en vis grad af fokus på bæredygtighed i de virksomheder, vi investerer dine penge i.

Nordea Invest Stars

Nordea Invest Stars er en familie af fonde, hvor der er stillet særligt skarpt på en række helt konkrete kriterier. Familien består af Global Stars, Nordic Stars, Emerging Stars, North American Stars og European Stars. Alle disse fonde investerer i virksomheder, som adresserer miljøspørgsmål, sociale forhold og virksomhedsledelse (de såkaldte ESG-forhold) på ansvarlig og fremtidssikret maner.

Nordea Invest Klima og Miljø

Vores Klima og Miljø-fond investerer i virksomheder, der tager hånd om nutidens klima- og miljømæssige udfordringer. Virksomheder, som direkte eller indirekte opererer med løsninger inden for ressourceoptimering, miljøbeskyttelse og alternativ energi.

Nordea Invest Bæredygtige Aktier

Målet med Bæredygtige Aktier er at forene kravene om bæredygtighed og et lavt CO2-aftryk med en bred global eksponering og et godt afkast. Fonden følger som udgangspunkt verdensindekset MSCI AWCI, men forvaltes aktivt, når der er behov for det. Det vil sige, at porteføljemanageren kan fravælge virksomheder, hvis de for eksempel ikke lever op til vores ESG-krav. Derudover har Bæredygtige Aktier ekstra restriktioner, som foreskriver, at porteføljemanagerne ikke må investere i tobak, alkohol, porno, spil og våben.

Fonde med bæredygtigt fokus

Emerging Stars KL

Afkast ÅTD: 3,13%

Global Stars KL

Afkast ÅTD: 19,23%

Nordic Stars KL

Afkast ÅTD: 19,58%

Bæredygtige Aktier KL

Afkast ÅTD: 20,71%

Bæredygtige Obligationer KL

Afkast ÅTD: -0,87%

KLima og Miljø KL

Afkast ÅTD: 21,98%

North American Stars KL

Afkast ÅTD: 25,14%

European Stars KL

Afkast ÅTD: 19,42%