Kender du Nordea Invest Basis?

For begyndere

- og dig, der har travlt

Med Nordea Invest Basis gør vi det nemt, bekvemt og overskueligt for dig at investere. Basis er velegnet til dig, som søger en stabil og fleksibel investeringsløsning, men ikke selv ønsker eller har tiden til at følge finansmarkederne på tæt hold.

Aktiv 1

En buket af
investeringsmuligheder

Nordea Invest Basis består af fire produkter (Basis 1, 2, 3 og 4), som adskiller sig fra hinanden på risikoprofilen. Basis 1 har den laveste risiko med en stor andel obligationer og en lille andel aktier. Basis 4 har den højeste risiko med flest aktier og færrest obligationer. Du vælger selv det produkt, som bedst matcher dig og din risikovillighed.

Professionel pleje af
din opsparing

Alle fire Basis-produkter er aktivt forvaltet af Nordea Invests erfarne investeringseksperter. De passer og plejer din portefølje ved at investere bredt i selskaber på tværs af lande og sektorer. Det giver stor risikospredning, så din opsparing er bedst muligt sikret mod uforudsete markedsændringer.

Har du styr på forskellen mellem
obligationer og aktier?

Forskellen på obligationer og aktier

Afkastet på aktier er normalt højere end ved investering i obligationer, men risikoen er også tilsvarende højere, fordi der kan være langt større udsving. Omvendt er afkastet på obligationer normalt lavere end ved investering i aktier og risikoen er også tilsvarende lavere. På den måde kan man sige, at jo større risiko du er villig til at tage, jo større er dit potentielle afkast.

Bag om Basis

Aktiv 1
Aktiv 3
Aktiv 4
Aktiv 5
Aktiv 6
Aktiv 3

Basis 1

 • Afkast år til dato: 3.27%
 • Vægtning (aktier/obligationer, %): 15/85*
 • Risikovurdering: 3/7
 • ÅOP: 0.93
 • Morningstar-rating: 4/5
Køb
Aktiv 6

Basis 2

 • Afkast år til dato: 6.21%
 • Vægtning (aktier/obligationer, %): 30/70*
 • Risikovurdering: 4/7
 • ÅOP: 1.15
 • Morningstar-rating: 4/5
Køb
Aktiv 5

Basis 3

 • Afkast år til dato: 10.99%
 • Vægtning (aktier/obligationer, %): 55/45*
 • Risikovurdering: 4/7
 • ÅOP: 1.3
 • Morningstar-rating: 5/5
Køb
Aktiv 4

Basis 4

 • Afkast år til dato: 14.84%
 • Balance (aktier/obligationer, %): 70/30*
 • Risikovurdering: 5/7
 • ÅOP: 1.4
 • Morningstar-rating: 5/5
Køb

*Balancen mellem aktier og obligationer er sat ud fra, at den er i neutral position. Balancen i de enkelte fonde varierer og bliver løbende tilpasset markedsforholdene.

Hvad er din risikovillighed?

Få svar på, hvordan forholdet mellem aktier og obligationer påvirker
din portefølje, din risiko og dit afkast.

Obligationer Obligationer
Aktier Aktier
10

En portefølje bestående primært af obligationer er udsat for færre risici og derfor velegnet til den forsigtige investor.

En portefølje bestående af lige dele aktier og obligationer er udsat for såvel middel risiko og afkastpotentiale.

En portefølje bestående af hovedsageligt aktier er velegnet til den risikovillige investor, som forventer et højt afkast på sigt og er klar til at acceptere, at der undervejs kan ske store udsving i værdien af porteføljen.

Aktiv forvaltning er fleksibilitet til
dine investeringer

Alle vores Basis-fonde er aktivt forvaltet.

I en aktivt forvaltet fond bliver din portefølje løbende justeret efter markedsforholdene. Vores eksperter sørger hele tiden for at optimere sammensætningen, så fonden passer til den risikoprofil du har valgt.

Derfor er Nordea Invest Basis et oplagt valg for dig, der ønsker at se din opsparing blomstre – men ikke har tid til eller interesse i selv at holde trit med udviklingen på markederne.

”Nordea Invest Basis er en god løsning til de danskere, der ønsker at tage kontrol over deres opsparing, lægge en plan med deres penge og opnå et bedre afkast, end hvad en bankkonto kan tilbyde”
Eric Pedersen
Rasmus Eske Bruun - Chef for Nordea Invest
Aktiv 1

Denne side er og må ikke opfattes som et salgstilbud eller en købsopfordring, men er alene en del af den generelle markedsføring fra Nordea Invest. Vi opfordrer dig til altid at kontakte din personlige rådgiver, inden du beslutter at købe eller sælge investeringsfonde.