Årsrapporter

Års- og halvårsrapporter

Halvårsrapporter
Halvårsrapport for Investeringsforeningen Nordea Invest 2020
Halvårsrapport for Værdipapirfonden Nordea Invest 2020
Halvårsrapport for Investeringsforeningen Nordea Invest 2019
Halvårsrapport for Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje 2019
Halvårsrapport for Investeringsforeningen Nordea Invest 2018
Halvårsrapport for Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje 2018
Halvårsrapport for Investeringsforeningen Nordea Invest 2017
Halvårsrapport for Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje 2017
Halvårsrapport for Investeringsforeningen Nordea Invest 2016
Halvårsrapport for Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje 2016
Halvårsrapport for Investeringsinstitutforeningen Nordea Invest Portefølje 2016
Halvårsrapport for Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje 2016
Halvårsrapport for Investeringsforeningen Nordea Invest 2015
Halvårsrapport for Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje 2015
Halvårsrapport for Investeringsinstitutforeningen Nordea Invest Portefølje 2015
Halvårsrapport for Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje 2015

 

Årsrapporter
Årsrapport for Investeringsforeningen Nordea Invest 2019
Årsrapport for Værdipapirfonden Nordea Invest Portefølje 2019
Årsrapport for Investeringsforeningen Nordea Invest 2018
Årsrapport for Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje 2018
Årsrapport for Investeringsforeningen Nordea Invest 2017
Årsrapport for Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje 2017
Årsrapport for Investeringsforeningen Nordea Invest 2016
Årsrapport for Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje 2016
Årsrapport for Investeringsinstitutforeningen Nordea Invest Portefølje 2016
Årsrapport for Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje 2016
Årsrapport for Investeringsforeningen Nordea Invest 2015
Årsrapport for Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje 2015
Årsrapport for Investeringsinstitutforeningen Nordea Invest Portefølje 2015
Årsrapport for Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje 2015
Årsrapport for Investeringsforeningen Nordea Invest 2014
Årsrapport for Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje 2014
Årsrapport for Investeringsinstitutforeningen Nordea Invest Portefølje 2014
Årsrapport for Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje 2014